Privatlivspolitik

Hos LOCA Gruppen A/S CVR: 38640143 (herefter vi, os, vores eller LOCA Gruppen) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, som beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Brugere af hjemmesiden

Dette afsnit indeholder politikken for LOCA Gruppen’s behandling af personoplysninger om brugere af vores hjemmeside Locagruppen.dk

Indsamling af personoplysninger

LOCA Gruppen kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når du besøger og anvender vores hjemmeside
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kommunikerer med os
 • Når du gør brug af vores funktioner og services

Typer af personoplysninger

LOCA Gruppen kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende identifikationsoplysninger der ikke er personfølsomme
 • Interesser
 • IP-adresser
 • Information om din brug af vores hjemmesider.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af forespørgsler fra dig
 • Generel kommunikation
 • Yde support
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

LOCA Gruppen behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Legitime interesser:
I de fleste tilfælde baserer vi behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), yde support såvel som forbedring og udvikling af vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Samtykke:
LOCA Gruppen vil kun bruge dine personoplysninger til at sende dig information om vores produkter, nyhedsbreve og andet marketingmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette, medmindre lovgivningen giver os adgang til at kontakte dig uden dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Cookies

LOCA Gruppen anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil. Det er denne, der gør det muligt for os, at få informationer om din ageren på vores hjemmeside. En cookie lagres i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg og indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Denne data deles ikke med tredjepart, og den information LOCA Gruppen opnår, bruges udelukkende til at forbedre hjemmesiden, vores marketinginitiativer og brugeroplevelsen for dig.

Ved dit første besøg på vores hjemmesiden vil du blive spurgt om dine cookie præferencer, disse kan altid tilbagekaldes ved at klikke på cookie indstillinger nederst i ventre hjørne. Vi fraråder dette da din oplevelse af vores hjemmeside og marketing, vil forringes. Cookies har et automatisk udløb, men fornyes igen efter besøg hjemmesiden.

Vi opsamler følgende anonyme informationer om dig, når du har besøgt en af vores hjemmesider gennem Google Analytics:

 • Din IP-adresse
 • De hjemmesider, du har besøgt
 • Hvordan du tilgik vores hjemmeside (f.eks. gennem Google, Facebook eller en tredjeparts-side)
 • Din ageren på vores hjemmeside, herunder hvilke sider, du besøger, hvilke handlinger du gør, og tiden du bruger på hjemmesiden
 • Information om det apparat du har brugt til at tilgå vores hjemmeside, herunder geolokation hvis en mobil er brugt, tilbagevendende forbruger opførsel, indirekte demografiinformation baseret på Google Third Party Data Collections.
 • Andre informationer. Se venligst Google Analytics beskrivelse om deres beskyttelse af private data.

LOCA Gruppen benytter sig af Facebook Pixel. Dette indebærer følgende dataindsamling:

 • Http Headers: En standard webprotokol, der sendes mellem søgning og server. Dette inkluderer IP-adresse, information om browser, sidelokation, dokumenter, refereringspunkt og person, som bruger hjemmesiden.
 • Pixel-specifik-data
 • Button Click-data: Alle knapper tilgået på hjemmesiden af den besøgende samt sider tilgået på baggrund af brug af disse knapper.
 • Optional Values: Udviklere og markedsføringspersonale kan sende ekstra information vedr. sidebesøget ved brug af Conversion Tracking.
 • Form Fields Names: Herunder bokse for “e-mail”, “adresse”, “antal” m.fl., når der købes/reserveres et produkt.

Kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbejdspartnere

Dette afsnit indeholder politikken for LOCA Gruppens behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbejdspartnere, der samarbejder med os.

Indsamling af personoplysninger

LOCA Gruppen kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med LOCA Gruppen ApS CVR: 38640143
 • Når du har vist interesse for LOCA Gruppens produkter og services, fx ved at give dit visitkort
 • Når du samarbejder og kommunikerer med os

Typer af personoplysninger

LOCA Gruppen kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende identifikationsoplysninger
 • Individuelle oplysninger, fx foretrukne sprog
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og NORMAL, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser, bankoplysninger og kreditvurderinger

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, evaluering af kreditvurderinger, regnskabsførelse, revision, såvel som yde support
 • Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation
 • Gennemførelse af forespørgsler fra dig
 • Generel kommunikation
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Statistik og analyse
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering af konflikter
 • Behandlingsgrundlag

LOCA Gruppen behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Videregivelse til andre dataansvarlige og databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med LOCA Gruppen leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Koncernforbundne selskaber.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun din persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er blevet indsamlet til, for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at overholde lovmæssige krav. Når det ikke længere er tilfældet, slettes informationerne. Du kan også bede os om at slette persondata, som vi har registreret, om dig. Vi vil imødekomme din anmodning medmindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opbevare informationerne eller oplysningerne er relevante i en forestående eller verserende sag/tvist.

Databehandling af Meta Platforms ydelser 

Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?

LOCA Gruppen og Meta Platforms er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

LOCA Gruppens selskabsoplysninger er:
LOCA Gruppen ApS 
CVR-nr. 38640143
Berlingsbakke 1 
2920 Charlottenlund
Danmark

Meta Platforms selskabsoplysninger er:

Meta Platforms Technologies Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
CVR: 462932

LOCA Gruppen følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende fælles dataansvar, og LOCA Gruppen forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Siderne. 

Facebook har i den forbindelse offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde via følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Hvilke personoplysninger indsamles på Meta Platforms?

Afhængigt af din adfærd på Siderne kan LOCA Gruppen og Meta Platforms modtage følgende personoplysninger om dig:

 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på Siderne.
 • Kommentarer du efterlader på Siderne.
 • At du har besøgt Siderne.
 • Din adfærd og interesser på Siderne.
 • Personoplysninger indhentet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer.

Facebook anvender herudover Siderne for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Siderne, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Facebook placeret cookies på din enhed, når du besøger Siderne. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Siderne, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik. Se Facebooks cookiepolitik via følgende link: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

LOCA Gruppen anvender også dine personoplysninger til at forbedre produkter, forbedre Siderne og for at foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte LOCA Gruppens services og produkter, herunder på baggrund af dine tilbagemeldinger. LOCA Gruppen bruger i den forbindelse aggregerede oplysninger, som Meta Platforms stiller til rådighed igennem Facebook Pixel cookies, fx oplysninger om alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb og geografiske oplysninger.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit annoncesystem og for at give LOCA Gruppen statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Siderne, med henblik på at annoncere og tilpasse aktiviteterne på Siderne. 

Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?

LOCA Gruppen behandler dine personoplysninger som følge af LOCA Gruppens legitime interesse i at kunne forbedre vores produkter og tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For mere information om Meta Platforms juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger henvises der til Meta Platforms generelle Privatlivspolitikker under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”.

Se Facebooks Privatlivspolitik for Instagram via følgende link: https://help.instagram.com/519522125107875
Se Facebooks Privatlivspolitik via følgende link: https://www.facebook.com/about/privacy#

Klage

Er du ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til virksomhedens dataansvarlige eller HR-afdeling Merete Holst på mho@locafood.dk. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 16. November 2022